Squash Klub

Pro Shop

Nasz cennik

Rezerwacje

REGULAMIN KONKURSU URODZINOWEGO

 

1. Organizatorem „KONKURSU” jest Klub Squash Korona znajdujący się przy ul. Warszawskiej w Kielcach, zwany dalej „Organizatorem”.

2. Konkurs dotyczy organizacji przyjęcia urodzinowego na 10 osób o wartości 380zł przez Klub Squash Korona.

3. Aby wziąć udział w KONKURSIE należy na funpag’u Squash Korona pod postem Konkursowym w komentarzu napisać imię i wiek swojego dziecka.

4. Za oznaczenie znajomych, których dziecko również chciałoby mieć takie urodziny osoba, które oznacza otrzymuje kolejny los (1 oznaczony znajomy=1 dodatkowy los)

5. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 24 grudnia 2018r. Konkurs zostanie rozstrzygnięty poprzez losowanie.

6. Prezent do wykorzystania prze cały 2019 rok (od 1 stycznia do 31 grudnia)

7. Promocja nie łączy się z innymi promocjami lub ulgami przewidzianymi przez Organizatora.

8. Uczestnik promocji przyjmuje do wiadomości, że korzystając z promocji zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu Klubu.

9. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w czasie trwania promocji jak również pozostałych Regulaminów obowiązujących w Squash Korona.

10. Uczestnik przystępując do promocji akceptuje ustalone przez Organizatora zasady realizacji promocji i zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu Promocji.

Kontakt z nami

Klub Squash Korona
Galeria Korona Kielce, poziom -1
ul. Warszawska 26, 25-312 Kielce

+48 41 201 31 89
+48 666 312 112

Poniedziałek- Piątek 9:00 - 21:00
Sobota 9:00 - 20:00