Squash Klub

Pro Shop

Nasz cennik

Rezerwacje

Regulamin Klubu Squash Korona


Zasady ogólne:

 

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usług Klubu Squash Korona w Kielcach.

2. Wstęp do Klubu jest możliwy wyłącznie po zapoznaniu się z Regulaminem i zobowiązaniu  do stosowania jego postanowień.

3. Dzieci do lat 12 mogą przebywać na terenie Klubu tylko pod opieką i na odpowiedzialność swoich rodziców lub pełnoletnich opiekunów będących klientami Klubu. Dzieci zobowiązane są do przestrzegania wszystkich zasad dotyczących pełnoletnich klientów Klubu.

4. Osoby poniżej 18 roku życia mogą korzystać z kortów za pisemną zgodą opiekuna.

5. Z oferty klubu mogą korzystać osoby bez przeciwwskazań zdrowotnych.

6. Na terenie Klubu zabrania się;
a) wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych
b) używania tytoniu
c) wnoszenie i używania sterydów, narkotyków a także wstępu do Klubu pod ich wpływem
d) wprowadzania zwierząt
e) handlu i akwizycji
f) naklejania i pozostawiania reklam
g) wnoszenia napojów w szklanych lub otwartych naczyniach.

7. Klub czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.00-24.00 oraz w soboty od 8 do 23, niedziele od 8.00-22.00. Klienci mogą korzystać z klubu na 15 minut przed otwarciem i zobowiązani są do opuszczenia klubu najpóźniej do 15 minut po godzinach zamknięcia obiektu. Klienci nie mogą korzystać z sauny po ostatniej godzinie otwarcia klubu.

8. Karnet lub jednorazowa opłata upoważnia do otrzymania kluczyka do szafki, po pozostawieniu dokumentu ze zdjęciem, na czas przebywania w klubie. Po skorzystaniu z usługi kluczyk należy zwrócić w recepcji klubu. W przypadku zgubienia lub zniszczenia kluczyka należy wpłacić 40 zł na rzecz klubu.

9. Za zniszczenia majątku Klubu spowodowane działaniem lub zaniechaniem klienta ponoszona jest pełna odpowiedzialność finansowa.

10. Sprzęt i urządzenia Klubu należy używać zgodnie z ich przeznaczeniem i wskazaniami instruktora lub innego pracownika Klubu. Klub nie ponosi odpowiedzialności za uszczerbek na zdrowiu osób korzystających z  urządzeń i zajęć w Klubie.

11. Klub nie ponosi odpowiedzialności za będące własnością Klienta przedmioty pozostawione bez nadzoru, w tym za ich zagubienie lub uszkodzenie.

12. Klient zobowiązany jest do przechowywania swoich rzeczy w udostępnionych szafkach tylko na czas pobytu w Klubie.

13. Klub zastrzega sobie prawo do zawieszenia zajęć oraz usług w terminach wynikających z przyczyn  technicznych lub innych istotnych okoliczności o czym odrębnie poinformuje Klientów.

14. Klub zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie.

15. W przypadku nieprzestrzegania Regulaminu Klubu lub przepisów porządkowych Klub ma prawo do wykreślenia Klienta z listy bez prawa do zwrotu pieniędzy za zakupione usługi Klubu.

16. W sprawach nieokreślonych decyzje podejmuje Manager Squash Korona.

17. Klient ma prawo  pisemnego odwołania się od decyzji do Właścicieli Squash Korona.
 

Regulamin rezerwacji i  korzystania z kortów do squash.

1. Korty do squasha wynajmowane są na godzinę, co oznacza możliwość korzystania z niego przez 60 minut, liczone od pełnej

godziny zegarowej.
2. Dozwolone jest przedłużenie gry max do 10 min tylko i wyłącznie w przypadku wolnego kortu. Przedłużenie określonego czasu traktowane jest jako wynajęcie kortu na kolejną godzinę i opłacenie go zgodnie z obowiązującym cennikiem.

3. Podstawą do korzystania z kortów jest opłacenie rezerwacji przed lub po wejściu na kort. Opłaty za rezerwację dokonać można on-line kartą kredytową lub przelewem oraz bezpośrednio w recepcji klubu gotówką lub kartą kredytową, najpóźniej 7 dni od dokonania rezerwacji niezależnie od wybranego terminu. W przypadku nie uiszczenia opłaty, rezerwacje zostaną automatycznie anulowane.

4. Z kortów do squasha mogą korzystać wyłącznie Klienci zaopatrzeni w zamienne obuwie sportowe do sportów halowych charakteryzujące się kauczukową podeszwą, nie pozostawiające śladów, często oznaczone napisem "non marking" . W wypadku nieposiadania odpowiedniego obuwia pracownicy klubu mają prawo odmowy wejścia, co jest jednoznaczne z uiszczeniem opłaty za zarezerwowany lub wcześniej wykupiony kort.

5. Zasady rezerwacji kortów:
a) Rezerwacji dokonać można on-line, telefonicznie lub bezpośrednio w recepcji,
b) Rozliczenia transakcji dokonywanych poprzez system rezerwacji on line kartą kredytową i e-przelewem prowadzone są za posrednictwem Centrum Rozliczeniowego DotPay,
c) Anulacja rezerwacji jest możliwa wyłącznie na pełne 24h przed terminem rezerwacji, samodzielnie w systemie on-line lub po przez recepcjonistę Squash Korona . W terminie krótszym niż 24h w anulowanie odbywa się w trybie warunkowym, w którym Recepcjonista będzie starał się w pierwszej kolejności sprzedać anulowany warunkowo  termin. Od momentu wprowadzenia anulacji warunkowej termin ten będzie również widoczny w grafiku on-line dla wszystkich Klientów jako dostępny.
d) Nieterminowa anulacja kortu lub nie pojawienie się w zarezerwowanym czasie zobowiązuje Klienta do uregulowania pełnej opłaty za wynajem kortu.

6. Zakładając konto w Squash Korona Klient wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie przez Squash Korona swoich danych, teraz i w przyszłości, zgodnie z polskim prawem, w szczególności z Ustawą o ochronie danych osobowych. Klient ma prawo wglądu do Swoich danych oraz ich poprawienia lub usunięcia.
Administratorem danych osobowych jest: Squash Korona

7. Karnety upoważniające do korzystania z kortów wystawiane są imiennie i nie mogą być wykorzystywane przez inne osoby. Ograniczone są 3 miesięcznym terminem ważności, a opłacony karnet nie podlega zwrotowi lub zamianie.

8. Korzystanie z kortów możliwe jest po uprzednim zapoznaniu się z zasadami gry wskazanymi przez  instruktora lub innego pracownika Klubu.

9. W klubie istnieje możliwość wypożyczenia sprzętu sportowego: rakiet, piłeczek, okularów i ręczników.

10. Przed rozpoczęciem gry zalecane jest wykonanie rozgrzewki.

11. Ze względów bezpieczeństwa wskazana jest gra w okularach ochronnych.

12. Klub nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje i urazy powstałe w wyniku gry, jak również nie przestrzegania zasad bezpieczeństwa.

Kontakt z nami

Klub Squash Korona
Galeria Korona Kielce, poziom -1
ul. Warszawska 26, 25-312 Kielce

+48 41 201 31 89
+48 666 312 112

GODZINY OTWARCIA:
 
Poniedziałek - Piątek  9:00-22:00
 
Weekend 9:00-21:00