Squash Klub

Pro Shop

Nasz cennik

Rezerwacje

REGULAMIN KONKURSU URODZINOWEGO

 

1. Organizatorem „KONKURSU” jest Klub Squash Korona znajdujący się przy ul. Warszawskiej w Kielcach, zwany dalej „Organizatorem”.

2. Konkurs dotyczy organizacji przyjęcia urodzinowego na 10 osób o wartości 380zł przez Klub Squash Korona.

3. Aby wziąć udział w KONKURSIE należy na funpag’u Squash Korona pod postem Konkursowym w komentarzu napisać imię i wiek swojego dziecka.

4. Za oznaczenie znajomych, których dziecko również chciałoby mieć takie urodziny osoba, które oznacza otrzymuje kolejny los (1 oznaczony znajomy=1 dodatkowy los)

5. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 24 grudnia 2018r. Konkurs zostanie rozstrzygnięty poprzez losowanie.

6. Prezent do wykorzystania prze cały 2019 rok (od 1 stycznia do 31 grudnia)

7.Do wyłącznej dyspozycji zwycięzcy i jego gości przez czas trwania urodzin jest chilout oraz 2 korty(w przypadku uczestnictwa 10 osób)


8. W ramach nagrody w imprezie urodzinowej może brać udział 10 osób. W przypadku powiększenia listy gości zamawiający dopłaca za każdą kolejną osobę, zgodnie z obowiązującym cennikiem.


9. Za gości uważane są dzieci od 7 do 15 roku.


10. Czas wynajmu chillout'u i kortów wynosi 2h (czas liczony jest od momentu ustalonej przy rezerwacji godziny).


11. Organizator zapewnia osoby do obsługi urodzin oraz poczęstunek.


12. Organizator zezwala na dostarczenie własnego tortu przez Zamawiajacego, jednak nie ponosi za to odpowiedzialności.


13. Poczęstunek, który zapewnia organizator, jest poczęstunkiem dla dzieci. Poczęstunek dla rodziców (kawa, herbata, itp.)serwowany jest za dodatkowa opłatą, zgodną z cennikiem Klubu.

14. Promocja nie łączy się z innymi promocjami lub ulgami przewidzianymi przez Organizatora.

15. Uczestnik promocji przyjmuje do wiadomości, że korzystając z promocji zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu Klubu.

16. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w czasie trwania promocji jak również pozostałych Regulaminów obowiązujących w Squash Korona.

17. Uczestnik przystępując do promocji akceptuje ustalone przez Organizatora zasady realizacji promocji i zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu Promocji.

 

 

Kontakt z nami

Klub Squash Korona
Galeria Korona Kielce, poziom -1
ul. Warszawska 26, 25-312 Kielce

+48 41 201 31 89
+48 666 312 112

Poniedziałek- Piątek 9:00 - 23:00
Sobota - Niedziela 9:00 - 21:00
(po wcześniejszej rezerwacji możliwe otwarcie o godzinie 8:00)