Squash Klub

Pro Shop

Nasz cennik

Rezerwacje

REGULAMIN PROMOCJI „WAKACYJNY KARNET OPEN”

1. Organizatorem promocji „WAKACYJNY KARNET OPEN”, zwanej dalej „Promocją”, jest Klub Squash Korona znajdujący się przy ul. Warszawskiej w Kielcach, zwany dalej „Organizatorem” .

2. Promocja dotyczy zasad nabywania i korzystania z karnetów wakacyjnych imiennych, uprawniających do wejścia na kort oraz korzystania z sauny.

3. Karnet imienny jest honorowany jedynie za równoczesnym okazaniem dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość posiadacza „WAKACYJNEGO KARNETU” (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, legitymacja szkolna, studencka lub inny dokument ze zdjęciem pozwalający ustalić tożsamość osoby zainteresowanej).

4. Karnet imienny może zostać wykorzystany jedynie przez osobę, której dane znajdują się na karnecie i nie może być udostępniany innym osobom.

5. W przypadku korzystania z kortu przez dwie osoby, z których druga nie posiada karnetu wakacyjnego – płaci ona za pół kortu według obowiązującego cennika.

6. W przypadku korzystania z kortu przez więcej osób nie posiadających karnetu opłaty pobierane są procentowo w zależności od ilości korzystających osób według obowiązującego cennika.

7. W ciągu jednej godziny użytkownik Karnetu Wakacyjnego może zarezerwować tylko jeden kort.

8. Promocja uprawnia do zakupu 1 miesięcznego KARNETU WAKACYJNEGO OPEN .

9. Promocja obowiązuje od 21.07.2017 do 31.08.2017. Wakacyjne karnety można wykorzystać maksymalnie do 10 września 2017 roku.

10. Opłaty za karnet wynoszą:

  • Karnet normalny: 149 zł 
  • Karnet ulgowy: 99 zł

11. Promocja nie łączy się z innymi promocjami lub ulgami przewidzianymi przez Organizatora.

12. Osoby, które częściowo rozliczają się za pomocą programów partnerskich (OK SYSTEM, BENEFIT SYSTEM, FIT PROFIT) początkowo płacą pełną kwotę. Każdorazowo podczas " odbicia karty" bądź podania odpowiedniego kodu otrzymują voucher na 15 zł na kolejny miesiąc.

13. Organizator może czasowo ograniczyć wejście Klientów z powodu osiągnięcia maksymalnej ilości osób korzystających z obiektu Organizatora.

14. Osoba korzystająca z karnetu ma obowiązek wcześniejszego zarezerwowania kortu, poprzez własne konto bądź przez recepcję klubu, tel: 666-312-112,

15. Uczestnik promocji przyjmuje do wiadomości, że korzystając z promocji zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu Klubu.

16. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w czasie trwania promocji jak również pozostałych Regulaminów obowiązujących w Squash Korona.

17. Uczestnik przystępując do promocji akceptuje ustalone przez Organizatora zasady realizacji promocji i zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu Promocji „Karnetu Wakacyjny Open”.

 

 

Kontakt z nami

Klub Squash Korona
Galeria Korona Kielce, poziom -1
ul. Warszawska 26, 25-312 Kielce

+48 41 201 31 89
+48 666 312 112

GODZINY OTWARCIA:
 
Poniedziałek - Piątek  9:00-22:00
 
Weekend 9:00-21:00