Squash Klub

Pro Shop

Nasz cennik

Rezerwacje

REGULAMIN PROMOCJI URODZINOWEJ

1.     Wystawcą Voucherów rabatowych, nazywanych dalej bonami jest firma Squash Korona.

2.     Vouchery mają nominalność 50zł.

3.     Zasady dystrybucji voucherów ustala organizator.

4.     Prawo do korzystania z bonów zakupowych ma osoba, która skorzystała z oferty Urodzinowej Klubu tj. jeśli do końca czerwca zrobiła jednorazowo dowolne zakupy(korty, sprzęt, odzież, odżywki, napoje) na kwotę minimum 200zł, tym samym otrzymała voucher o wartości 50zł.

5.     Vouchery wydawane są do każdego wydanego 200zł jednorazowo.

6.     Bony nie podlegają wymianie na gotówkę ani nie mogą stanowić przedmiotu obrotu handlowego innego niż określony w niniejszym regulaminie.

7.     W przypadku zakupu asortymentu sklepowego klubu, dany asortyment nie podlega zwrotowi, jedynie wymianie.

8.     Bony będą honorowane przez organizatora do dnia 15 lipca 2015 roku włącznie.     

9.     Organizator może podjąć decyzję o zmianie terminu wymienionego w punkcie poprzedzającym. 

10.  Osoba zgłaszająca wolę wykorzystania z promocji tym samym akceptuje warunki niniejszego regulaminu.

11.  Bon nie łączy sięz innymi ofertami promocyjnymi, wyprzedażowymi, specjalnymi ani jakąkolwiek inną formą rabatu.

12.  Pracownik organizatora uprawniony jest do odmówienia przyjęcia vouchera i jego realizacji, jeżeli przedłużony voucher budzi jego wątpliwości co do autentyczności i legalności pochodzenia. Pracownik odmówi przyjęcia vouchera jeśli minął okres jego ważności.

13.  Wykorzystany bon sprzedawca zachowuje.

14.  Za nie wykrozystane vouchery klientowi nie przysługują żadne świadczenia ze strony organizatora.

15.  Niniejszy regulamin będzie udostępniony w punkcie sprzedaży organizatora.

        Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.

16. Odnośnie promocji facebookowej organizator zatrzega sobie prawo do wyłonienia mniejszej ilości zwyciezców lub niewyłonienia w przypadku niewielkiej lub zerowej liczby uczestniczących w zabawie. 

17.  Przetwarzanie daych osobowych Uczestników następuje zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

Kontakt z nami

Klub Squash Korona
Galeria Korona Kielce, poziom -1
ul. Warszawska 26, 25-312 Kielce

+48 41 201 31 89
+48 666 312 112

GODZINY OTWARCIA:
 
Poniedziałek - Piątek  9:00-22:00
 
Weekend 9:00-21:00